EL CLICKER

EL CLICKER

El clicker es una forma d’ensinistrament que, basant-se en els mecanismes d’aprenentatge dels animals en condicions naturals, utilitza un ‘condicionament instrumental’ (el clicker) per aconseguir un comportament determinat. Degut a la seva precisió permet modelar comportaments complexes en els animals