Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6175, de 20 de juliol de 2012, ha estat publicat el Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya.

De l’àmbit d’aplicació d’aquest decret s’exclouen l’exercici d’activitats piscícoles, d’activitats cinegètiques (amb falcons, gossos i similars i les que utilitzen animals com a reclam per a la caça) i les concentracions d’ocells pertanyents als membres de les societats d’ocellaires en els seus locals sempre que no estiguin oberts al públic.

En el que afecta als certàmens (dins els quals tenim mercats, exhibicions, exposicions, mostres, concursos, subhastes i altres concentracions) té interès destacar la previsió de l’obligació, durant la celebració, de complir els requisits que estableix la normativa vigent en matèria de protecció dels drets dels animals (art. 3.2), i l’obligació de disposar d’una persona encarregada de controlar que durant la seva realització no s’ocasioni sofriment ni maltractament als animals, de manera que aquesta persona pot interrompre les activitats del certamen quan comprovi que algun animal està patint sofriments (art. 3.4).

Igualment, té interès destacar la prohibició d’alimentar en públic els animals amb presa viva, com en el cas de certàmens d’animals de la fauna salvatge (art. 4.2).

Adjuntem el text complert que podreu trobar també al nostre apartat del web ”Normativa (Dret Animal)”.

REGULACIÓ DE CERTÀMENS I ALTRES CONCENTRACIONS D’ANIMALS VIUS A CATALUNYA