Entre els objectius d’Udols es troba el de col·laborar en el desenvolupament legislatiu d’aquelles matèries que afecten als gossos i els seus propietaris, i el d’oferir recursos i difondre informació per al millor coneixement i cura dels nostres animals.

Aquest apartat (NORMATIVA -Dret Animal) té com a finalitat donar a conèixer la normativa reguladora en matèria d’animals amb la finalitat principal d’adquirir un minim de cultura jurídica de vital importància a l’hora d’implementar de manera efectiva a la societat, els valors de protecció i de benestar animals, i els valors de convivència cívica corresponents,

Difondre el coneixement de la normativa vigent ha d’ajudar a saber de què parlem i què podem exigir, a part del fet que la tinença responsable dels nostres animals comporta un sistema de drets i deures que és convenient i interessant conèixer.

Us oferim doncs un ampli recull de normatives tant a nivell local com internacional, que ens afecten com a propietaris de gossos, però no hem volgut però limitat-nos en els continguts.

Com a entitat animalista ens preocupa el benestar de tots els animals, per la qual cosa hem volgut incloure la legislació referent a tot tipus d’animals, ja siguin domèstics, els utilitzats per a fins comercials o en la experimentació científica.

Com que les lleis son una cosa ‘viva’, en constant canvi, aquest apartat s’anirà actualitzant de manera periòdica a fi que tingui una utilitat real, i pugui ser consultat tant per propietaris d’animals domèstics com per estudiants interessats en aquest àmbit. El cercador us permetrà filtrar els continguts que puguin ser del vostre interès.

Esperem que aquest nou apartat us pugui ser d’utilitat.

_______________________________________________

Entre los objetivos de Udols está el de colaborar en el desarrollo legislativo de aquellas materias que afectan a los perros y sus propietarios, y el de ofrecer recursos y difundir información para el mejor conocimiento y cuidado de nuestros animales.

Este apartado (NORMATIVA-Derecho Animal) tiene como finalidad dar a conocer la normativa reguladora en materia de animales con la finalidad principal de adquirir un mínimo de cultura jurídica de vital importancia a la hora de implementar de manera efectiva en la sociedad, los valores de protección y de bienestar animales, y los valores de convivencia cívica correspondientes,

Difundir el conocimiento de la normativa vigente tiene que ayudar a saber de qué hablamos y qué podemos exigir, aparte de que la tenencia responsable de nuestros animales conlleva un sistema de derechos y deberes que es conveniente e interesante conocer.

Ofrecemos pues una amplia recopilación de normativas tanto a nivel local como internacional, que nos afectan como propietarios de perros, pero no hemos querido pero limitarnos en cuanto a los contenidos.

Como entidad animalista nos preocupa el bienestar de todos los animales, por lo que hemos querido incluir la legislación referente a todo tipo de animales, ya sean domésticos, los utilizados para fines comerciales o en la experimentación científica.

Como las leyes son algo ‘vivo’, en constante cambio, este apartado se irá actualizando de forma periódica a fin de que tenga una utilidad real, y pueda ser consultado tanto por propietarios de animales domésticos como para estudiantes interesados en este ámbito . El buscador os permitirá filtrar los contenidos que puedan ser de vuestro interés.

Esperamos que este nuevo apartado os pueda ser de utilidad.

Nou apartat de NORMATIVA (Dret Animal) al nostre web / Nuevo apartado de NORMATIVA (Derecho Animal) en nuestra web