Al B.O.E. núm. 241, de 6 d’octubre de 2012, ha estat publicat el Reial Decret 1392/2012, de 5 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels porcs.

Ambdues normes, tant la modificada com la modificant figuren linkades al final d’aquest article.

El que és important en aquest moment és destacar i donar a conèixer l’existència d’una normativa que deriva de la Unió Europea, que obliga a prendre mesures mínimes per al benestar i la protecció dels porcs de les granges així quant a espai mínim, condicions de descans, de llum i d’alimentació, i també de relació social mínima.

Aquesta regulació posa de manifest un cop més la importància de la Unió Europea com a instrument més efectiu del que es pot disposar actualment per progressar en el camí del benestar animal. I també ens ha de servir per recordar que quan mengem carn de porc aquesta no ha sortit d’una màquina que la fabrica sinó que procedeix d’uns animals tradicionalment vexats la denominació dels quals ha servit desgraciadament per al insult, animals d’una capacitat psíquica molt elevada i que es mereixen un respecte molt més gran del que habitualment reben.

Per tant, totes les mesures dirigides al seu benestar han de ser ben rebudes, sense perjudici del fet que seria ideal que ens esforcessin per reduir el consum de carn i que de donar-se aquest consum almenys procedeixi d’animals criats en les millors condicions per a ells. Això requeriria d’un esforç per investigar l’origen del que mengem.

Carlos Serrano

NORMATIVA SOBRE EL BENESTAR DELS PORCS