Ha estat publicada al Diari Oficial de la UE una ?Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell i al Comitè Econòmic i Social Europeu?, relativa a l?estratègia de la UE per a la protecció i el benestar dels animals 2012-2015. L?estratègia a la que es fa referència seguiria al pla d?acció comunitària sobre protecció i benestar dels animals 2006-2010.

En la Comunicació indicada s?assenyala, com a principals factors comuns que afecten al benestar animal a la UE, els següents:

1) En determinats àmbits és habitual la no aplicació de la legislació de la UE pels estats membres.
2) Manca d?informació adequada dels consumidors sobre aspectes de benestar animal.
3) Molts agents interessats no tenen coneixements suficients sobre el benestar animal.
4) Necessitat de simplificar i d?elaborar principis clars de benestar animal. 

Tots aquests aspectes són tractats en la Comunicació, apuntant possibles solucions i les actuacions corresponents per dur-les a terme, la qual cosa comporta el punt relatiu a: ?Accions estratègiques? dins les quals es mostra com a molt important l?objectiu d?aconseguir un marc jurídic simplificat de la UE que inclogui els principis de benestar animal per ?a tots els animals? utilitzats en el context d?una activitat econòmica, incloent quan sigui oportú els animals de companyia.

Es tracta d?un document molt interessant, que no és difícil de llegir, i que té també l?interès de contribuir a l?adquisició per part de la ciutadania europea del coneixement d?un marc de fons que ha de ser determinant de totes les actuacions, des dels nivells més dispars, per avançar d?una manera veritable en tot el que afecta a la protecció, la dignitat i el benestar dels animals amb els quals compartim la nostra vida al planeta.

La UE avança en la seva estratègia d’actuació en matèria de protecció i benestar dels animals