El ple ha aprovat dues noves lleis: la que regula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència, que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups, i la de prevenció i control ambiental de les activitats, que s’ha aprovat per 69 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA), 57 vots en contra (CiU i PPC) i 3 abstencions (Grup Mixt).

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presentat el projecte de llei sobre els gossos d’assistència, que substitueix i amplia la llei del 1993 que establia l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual amb gossos pigall, i regula l’accés a locals, establiments i llocs d’us públic de totes les persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides per gossos ensinistrats que les guien, les ajuden en les tasques diàries o les avisen de perills imminents. Així doncs, tindran accés als centres oficials, llocs d’esbarjo, centres d’ensenyament, instal·lacions esportives, centres sanitaris, museus, centres religiosos, despatxos i oficines de professionals liberals, hotels i establiments turístics, platges i transports públics.

Capdevila ha destacat l’actualització del marc normatiu de la llei, ha posat en relleu el reconeixement del dret d’accés a l’entorn a les persones usuàries dels diferents gossos d’assistència, i no únicament de les que tenen deficiències visuals, i ha subratllat també la regulació relativa a l’ensinistrament d’aquests animals i el procediment d’acreditació. La consellera, que ha agraït el consens assolit pels grups i les aportacions de les entitats, ha dit que la nova llei és “un pas endavant cap a la construcció d’una Catalunya més inclusiva on tots els ciutadans tinguin reconeguts els seus drets”, com els que recull aquesta normativa perquè les persones amb discapacitat “guanyin en autonomia i autoestima”.

El diputat Pere Bosch, com a relator, ha indicat que als treballs duts a terme en la tramitació de la iniciativa legislativa s’han acceptat tretze esmenes de CiU i el PPC, i se n’han transaccionat vint-i-una més. Al debat de totalitat hi han participat M. Assumpció Laïlla (CiU), Alexandre Martínez (PSC-CpC), Rafael López (PPC), el mateix Bosch (ERC), Jordi Miralles (ICV-EUiA) i José Domingo (Grup Mixt). El debat i la votació finals de la llei han estat seguits des de la llotja per entitats i usuaris acompanyats dels seus gossos d’assistència.

L’altre projecte de llei que el ple ha aprovat avui és el de prevenció i control ambiental de les activitats, que deroga la legislació del 1998 sobre aquesta matèria amb la voluntat de simplificar els tràmits administratius i d’adaptar els requisits d’impacte ambiental i d’atorgament de llicències ambientals a la nova legislació bàsica de l’estat i a la directiva de la Comissió Europea.

La iniciativa legislativa, l’ha presentada el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, que ha dit que amb l’aprovació d’aquesta llei culmina el procés de reforma del model d’intervenció administrativa en la prevenció del control ambiental de les activitats econòmiques a Catalunya. Baltasar ha defensat la “gran millora” que representa en conjunt la nova llei, que “comportarà una simplificació dels procediments” i “implementarà mesures de racionalització i major eficàcia” a gairebé totes les activitats”, tot i que, ha dit, la simplificació “no ha de produir una reducció dels requeriments mediambientals exigibles”. El conseller, que ha agraït també el treball dels grups parlamentaris i les entitats i les seves aportacions, ha confiat que la llei comporti una “millora general del sistema mediambiental del nostre país” i “incideixi de manera notable en l’eficiència al servei de la ciutadania, i, en aquest cas especialment, de les empreses”.

El diputat Daniel Pi, relator del projecte, n’ha exposat també els treballs en comissió, i al debat han pres part també els diputats Ramon Espadaler (CiU), Jordi Terrades (PSC-CpC), Laura Vilagrà (ERC), Santi Rodríguez (PPC), el mateix Pi (ICV-EUiA) i Albert Rivera (Grup Mixt). El text finalment aprovat ha incorporat esmenes noves que han comptat amb els vots favorables del tripartit, i altres de tècniques, que s’han aprovat per unanimitat.

Noticia Recullida:
web:parlament.cat

El ple aprova la llei d’accés amb gossos d’assistència i la de prevenció i control ambiental de les activitats Dijous, 19 de novembre de 2009.