La Comissió Europea i la Presidència danesa de la UE organitzen a Brussel·les una conferència internacional sobre la implementació del benestar dels animals mitjançant la nova estratègia de la UE, relativa al poder que tenen els consumidors i el mercat. Aquesta conferència tindrà lloc el 29 de febrer i l’1 de març de 2012.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és:  presentar l’estratègia de la Comissió i augmentar el poder que tenen els consumidors per canviar les pràctiques que estan en contra del benestar dels animals.

Es vol aprofitar aquest gran acte per examinar les oportunitats que en matèria de benestar animal poden derivar d’un enfocament més  orientat al mercat (a fi i efecte d’implicar a tots els seus protagonistes), reforçar l’aplicació de la legislació sobre benestar animal que hi ha actualment i presentar els últims avenços sobre benestar animal i les ciències que són implicades.

Aquesta estratègia continua les polítiques corresponents al Pla d’Acció anterior,  de cinc anys, relatiu a la protecció i el benestar dels animals, amb un enfocament, per primera vegada, de les normes que existeixen a la UE en la matèria i es relaciona, per tant, amb la nova estratègia a implementar durant el període 2012-2015.

A la conferència assistirà una amplia representació tant procedent de països membres de la UE com d’altres àmbits internacionals, així com també agricultors, veterinaris, acadèmics, científics, representants d’ONGs, productors, etc., és a dir, persones interessades procedents de tots els nivells relacionats amb els animals.

Es preveu una assistència massiva i en el moment de donar aquesta noticia ja fa temps que és impossible tenir plaça per assistir-hi, si bé es podrà seguir la conferència on-line.

Desitgem que d’aquesta conferència es derivin importants conseqüències positives per al benestar, la dignitat i els drets dels animals en els diferents supòsits on el seu dret a gaudir d’una vida adient a la seva naturalesa es troba qüestionada: escorxadors, granges pelleteres, centres d’experimentació, espectacles públics, etc.,

Així mateix esperem que contribueixi en el procés de conscienciació i de compromís de tota la societat en aquesta matèria.

Conferència Internacional a Bbrussel.les sobre la nova estratègia de la UE en benestar animal per als pròxims 5 anys